Vanwege de internationale veiligheid gelden strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. Deze zijn gebaseerd op de Europese dual-use verordening. Voor export naar landen buiten de Europese Unie heeft een bedrijf een vergunning nodig. Dit moet voorkomen dat dual-use goederen na export in verkeerde handen terechtkomen en daardoor deze goederen voor terroristische doeleinden kunnen worden gebruikt. Dual-use goederen zijn goederen die voor tweeërlei doeleinden gebruikt kunnen gaan worden.

Hierdoor is product classificatie van uw product van groot belang. Komt uw product wel of niet in aanmerking voor de indeling van dual-use reglementen?

Global Customs Consultancy - Export Control - 1

Welke producten vallen onder deze classificatie:

  • Systemen, apparatuur, onderdelen en componenten
  • Test-, inspectie- en productieapparatuur
  • Materialen
  • Software
  • Technologie
  • Chemische stoffen

Diverse overeenkomsten zijn wereldwijd ondertekend. Als deze niet worden nageleefd kunnen er sancties en boetes worden opgelegd. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf en leiden tot strafzaken en boycotten van uw bedrijf door andere landen. Maar ook uw medewerkers kunnen hiervoor hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld door de Overheid.

Global Customs Consultancy - Export Control - 2

Een risicoanalyse op dual-use compliance is dus van groot belang voor elk bedrijf dat goederen exporteert, Misschien dus ook voor uw bedrijf?

Door compliance te zijn met deze regelgeving voorkomt uw bedrijf dat uw producten onbedoeld in verkeerde handen terechtkomen.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, geldt de dual-use regeling namelijk ook voor goederen die in transito zijn opgeslagen onder een douane entrepot regeling en die onder douanedocument T-1 worden doorgevoerd.

Advies van Global Customs Consultancy; controleer bij import, doorvoer en bij export uw goederencode met de goederencode die opgenomen is in de Douane wetgeving.

Global Customs Consultancy - Export Control - 3

Door gebruik te maken van onze dienst Export Control kan Global Customs Consultancy haar klanten waarborgen dat zij hierin compliance zijn en daar ook naar handelen.

Wanneer uw bedrijf interesse heeft, kunnen wij, Global Customs Consultancy, uw producten met de daarbij behorende HS-Code screenen in onze Export Control tool. Door middel van een korte en duidelijke rapportage delen wij u de uitkomst van de eerste controle mee en worden de eventuele benodigde vervolg stappen aangegeven en met uw besproken.

Bij interesse kunt u contact opnemen met ons:

Global Customs Consultancy

Telefoon: 06-5713 6245

info@globalcustomsconsultancy.com

Global Customs Consultancy - Export Control - 4