Wanneer u internationale handel drijft en hierdoor goederen importeert maar ook daarna weer exporteert kan uw bedrijf misschien haar voordeel doen met 1 of meerdere douanevergunningen.

Hierdoor kan soms geen betaling van invoerrechten nodig zijn als de goederen onder douanebeheer blijven en niet worden ingevoerd door middel van betaling van invoerrechten. Wanneer u dan deze goederen weer uitvoert heeft u geen onnodig invoerrechten betaald aan de Douane.

Maar ook om producten een bewerking in het buitenland te laten ondergaan of goederen van buiten de Europese Unie binnen de EU te bewerken, kan plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden van een douanevergunning die binnen Nederland kan gelden maar ook binnen de Europese Unie.

Global Customs Consultancy - Douanevergunningen - 1

Het gaat hier te ver om alle douanevergunningen te benoemen, maar graag willen wij de volgende douanevergunningen onder uw aandacht brengen:

  • Douane entrepot: goederen onder douane toezicht in afwachting van hun eindbestemming.
  • Actieve veredeling: producten die binnen de Europese Unie worden veredeld en daarna de Europese Unie verlaten.
  • Passieve veredeling: producten die buiten de Europese Unie een bewerking ondergaan en dan terugkeren binnen de Europese Unie.
  • Toegelaten Exporteur: vereenvoudigde procedure van Oorsprongsbewijs en vermelding van verklaring op uw handelsfactuur.

Wilt u meer informatie hierover? Neem gerust contact met ons op:

Global Customs Consultancy

Telefoon: 06-5713 6245

info@globalcustomsconsultancy.com

Global Customs Consultancy - Douanevergunningen - 2