Het belang van een AEO-certificaat (Authorized Economic Operator) wordt steeds groter.

AEO-Certificaat kent de volgende mogelijkheden:

  • AEO-Certificaat C
  • AEO-Certificaat F
  • AEO-Certificaat S

De onderlinge vraag naar AEO-certificering neemt wereldwijd toe waardoor bij internationaal zaken doen de voordelen groter worden. Bedrijven binnen de logistieke keten stellen steeds vaker de verplichting nog alleen zaken te doen met die bedrijven die AEO-gecertificeerd zijn. De Douane kent ook internationaal steeds meer voordelen en vereenvoudigingen toe aan bedrijven die een AEO-certificaat hebben. Het is geen verplichting om AEO-gecertificeerd te zijn, maar veel bedrijven die afhankelijk zijn van elkaars diensten stellen wel het certificaat verplicht.

Wij zijn gespecialiseerd en ondersteunen uw bedrijf bij het verkrijgen en aanvragen van een AEO-certificaat, maar nog belangrijker is dat uw bedrijf compliant blijft met de AEO-status en het hierdoor zijn certificaat behoudt.

Global Customs Consultancy - AEO 1

AEO aanvragen / AEO self-assessment

Global Customs Consultancy ondersteunt u bij het aanvragen van het AEO-Certificaat. Een self-assessment is een onderdeel dat verricht moet worden voor het verkrijgen van de AEO-status. Ook hierin kunnen wij een belangrijke rol spelen door het gedeeltelijk of geheel van u over te nemen. De basis van een self-assessment zijn de eigen procedures en de interne beheersmaatregelen. Dit is belangrijk voor het verkrijgen van de AEO-status maar ook voor het behouden van deze AEO-certificering. De procedures maar ook de interne beheersmaatregelen dienen bij de jaarlijkse self-assessment, ook monitoring genoemd, getoetst te worden en zo nodig te worden verbeterd.

Dit zal plaatsvinden door middel van interne controles, interne audits maar ook door een jaarlijkse externe audit om te controleren en te laten vaststellen dat uw bedrijf compliant is met de wettelijke voorwaarden die de AEO-certificering met zich meebrengt.

Global Customs Consultancy - AEO 2

Monitoring / Audit

Monitoring is een verplichting die jaarlijks op verschillende manieren kan en moet plaatsvinden.

Het moet een onderdeel zijn van de eigen interne controle op de AEO-status. Het eigen interne beheerssysteem en de AEO moeten kunnen aantonen op welke wijze de controles zijn en worden uitgevoerd. De resultaten en bevindingen dienen ook te worden vastgelegd zodat bij een controle en toetsing deze kunnen worden getoond.

Ook de externe controle op het AEO-certificaat is een verplichting die is opgenomen in de wettelijke voorwaarden van de AEO-certificering.

Ook hierbij kan Global Customs Consultancy u helpen door de externe monitoring te doen, dit geschiedt aan de hand van een vragenlijst met door u aangeleverde eigen procedures en door te kijken naar de interne beheersmaatregelen.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op:

Global Customs Consultancy

Telefoon: 06-5713 6245

info@globalcustomsconsultancy.com

Global Customs Consultancy - AEO 3